AVG consulting

Ondersteuning bij het AVG-proof maken van je bedrijf en je website

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving AVG van kracht.  De AVG heeft grote invloed op het verwerken van persoonsgegevens door jouw bedrijf. Zo heb je bijvoorbeeld de verplichting om op ieder moment aan te kunnen tonen dat jij aan de regels voldoet. Als dat niet het geval is dan kunnen door de toezichthouder van de AVG, de Autoriteit Persoonsgegevens, hoge boetes worden opgelegd.

 

Ik weet waar het in de nieuwe privacywetgeving over gaat en ik help je graag om ook jouw bedrijf AVG-proof te maken. Je kunt daarvoor een keuze maken uit één van de onderstaande diensten.

1. Website quickscan

Bij de website quickscan analyseer ik voor je of je website aansluit op de AVG. Ik kijk welke cookies worden gebruikt en welke maatregelen nodig zijn om je websitebezoekers daarover te informeren. Daarnaast beoordeel ik ook of je website aan de overige regels van de AVG voldoet. Aan de hand van de quickscan ontvang je een advies waarin ik aangeef welke stappen nodig zijn om jouw website volledig AVG-proof te maken.

2. Bedrijfs quickscan

De AVG gelden niet alleen voor je website maar voor de gehele gang van zaken rondom de verwerking van persoonsgegevens door jouw bedrijf. Daarom maak ik bij de bedrijfs quickscan een complete analyse van waar, hoe en waarom binnen jouw bedrijf persoonsgegevens worden verwerkt. Vervolgens ontvang je daarvan een advies waarin beschreven staat welke stappen nodig zijn om jouw bedrijf volledig AVG-proof te maken.

3. AVG implementatietraject

Het daadwerkelijk implementeren van de nieuwe privacy voorschriften in jouw bedrijf vraagt om een overzichtelijke en gestructureerde aanpak op basis van een gedegen analyse.  Ik voer deze analyse voor je uit en zorg er voor dat de nodige maatregelen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Aan het einde van het traject ben je ervan verzekerd dat je bedrijf volledig AVG-proof is.

4. Doorlopende monitoring

Je bedrijf is voortdurend onderhevig aan veranderingen. Bij elke verandering is het belangrijk om in de gaten te houden of je nog in overeenstemming handelt met de AVG. Soms zijn aanvullende maatregelen nodig. Door middel van doorlopende monitoring zorg ik ervoor dat jouw bedrijf volledig AVG-proof wordt en blijft. Zo ben je er van verzekerd dat jouw bedrijf op elk willekeurig moment kan aantonen dat wordt gehandeld in overeenstemming met de AVG.

Gratis adviesgesprek

Wil jij meer informatie over de mogelijkheden om jouw
bedrijf of website AVG-proof te maken?

Neem contact met mij op voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.