AVG coaching en ondersteuning

Advies en hulp bij implementatie van de AVG voor je bedrijf en je website
Met ingang van 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De Engelse naam voor de AVG is General Data Protection Regulation (GDPR). De AVG vervangt de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De nieuwe privacyregels van de AVG hebben grote consequenties voor het verwerken van persoonsgegevens door bedrijven. Belangrijk is bijvoorbeeld dat bedrijven de verplichting hebben gekregen om op ieder moment aan te kunnen tonen dat zij aan de regels van de AVG voldoen. Als dat niet het geval is dan kunnen door de toezichthouder van de AVG, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), hoge boetes worden opgelegd.

 

In de afgelopen periode heb ik veel ervaring opgedaan met het AVG-proof maken van diverse bedrijven en hun website. Kortom, ik weet waar het in de nieuwe privacywetgeving over gaat en ik wil je graag helpen om voor jouw bedrijf de zaken op orde te krijgen.

Website quickscan

Bij de website quickscan analyseer ik of en op welke manier je website aansluit op de nieuwe privacyvoorschriften van de AVG. Ik kijk bijvoorbeeld welke cookies worden gebruikt en welke maatregelen nodig zijn om je websitebezoekers daarover te informeren. Daarnaast beoordeel ik ook of je website voldoet aan de overige regels van de AVG. Aan de hand van de quickscan ontvang je een advies waarin ik aangeef welke stappen nodig zijn om jouw website volledig AVG-proof te maken.

Website quickscan

 
Bedrijfs quickscan

De nieuwe regels van de AVG gelden niet alleen voor je website maar voor de gehele gang van zaken rondom de verwerking van persoonsgegevens door jouw bedrijf. Daarom maak ik bij de bedrijfs quickscan een complete analyse van waar, hoe en waarom binnen jouw bedrijf persoonsgegevens worden verwerkt. Vervolgens ontvang je daarvan, net als bij de quickscan voor je website, een advies waarin beschreven staat welke stappen je zou kunnen nemen om jouw bedrijf volledig AVG-proof te maken.

Bedrijfs quickscan

 
AVG implementatietraject

Het daadwerkelijk implementeren van de nieuwe privacy voorschriften binnen jouw bedrijf vraagt om een overzichtelijk en gestructureerd stappenplan op basis van een gedegen analyse. Ook daarbij kun je ervoor kiezen om van mijn expertise gebruik te maken om dit traject te begeleiden en/of uit te voeren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het correct instellen van het cookiebeleid en de cookiebar op je website, het opstellen van een verwerkingsregister, het opstellen van je privacyverklaring en het opstellen van een gedegen beveiligingsbeleid enz.

AVG implemantatie

 
Doorlopende monitoring

Jouw bedrijf en jouw website zijn voortdurend onderhevig aan veranderingen. Bij elke verandering is het belangrijk om in de gaten te houden of je nog in overeenstemming handelt met de regels van de AVG of dat eventuele aanvullende maatregelen nodig zijn. Ik kan je de mogelijkheid bieden om doorlopend te monitoren welke veranderingen leiden tot aanvullende privacymaatregelen en deze ook direct voor je doorvoeren zodat je er altijd van verzekerd bent dat je bedrijf AVG-proof blijft.

Doorlopende monitoring

 

Gratis adviesgesprek

Wil jij meer informatie over de mogelijkheden om jouw
bedrijf of website AVG-proof te maken?

Neem dan contact met mij op voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Deel mij op social media